Voor werkgevers

Een succesvolle organisatie is afhankelijk van de inzetbaarheid van haar medewerkers. In de huidige bewegelijke arbeidsmarkt is het voor veel organisaties lastig om goede medewerkers te behouden en het ziekteverzuim is ongekend hoog. Dit vraagt om aandacht voor jouw medewerkers met focus op vitaliteit, werkplezier, motivatie, betrokkenheid en talentontwikkeling. Verzuimpreventie, learning & development en retentiebeleid zijn daarom zeer belangrijke thema’s geworden binnen HR.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching helpt werknemers en werkgevers toegerust te zijn voor de bewegelijke arbeidsmarkt en ondersteunt bij verzuimpreventie, talentontwikkeling en behoud van medewerkers. VerAnderinginjou biedt uw medewerkers de ondersteuning die zij nodig hebben om goed en fijn te functioneren in leven en werk. Een onafhankelijke gesprekspartner bij wie de medewerker zich veilig voelt. Dit versterkt het zelfvertrouwen, de motivatie, betrokkenheid en vitaliteit.

Talentontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

De huidige tijd vraagt om aandacht te schenken aan loopbaanontwikkeling, ook als het nog niet schuurt. Dit gaat om loopbaanonderhoud: het regelmatig reflecteren op de huidige en de toekomstige arbeidsmarktpositie, de balans opmaken van de competenties en vaardigheden die ontwikkeld moeten worden, de huidige werk-privé balans en welke veranderingen zich voordoen in het vakgebied en in de organisatie. Loopbaanvraagstukken waarvoor specialistische kennis nodig is. VerAnderinginjou denkt graag mee op het gebied van talentontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Thema’s

Werkplezier en vitaliteit

Zingeving staat steeds hoger op de persoonlijke agenda. Dit betekent: zijn wie je bent en doen waar je voor staat. Betekenis geven aan werk en leven. VerAnderinginjou ondersteunt bij in het kaart brengen van deze betekenis, die voor een ieder anders kan zijn. Hiermee wordt werkplezier bevordert, ontstaat meer energie en betrokkenheid en een goede werk-privé balans.

Inzetbaarheid en resultaat

Coaching maakt potentiële kwaliteiten vrij die leiden tot prestaties en resultaat. Focus op het vergroten van bewustzijn en verantwoordelijkheid dragen bij aan een betere communicatie, sterkere betrokkenheid en hogere productiviteit. Productiviteit verhogen lukt namelijk niet alleen door nog harder te werken. Wel door slimmer te werken. VerAnderinginjou helpt medewerkers de juiste vaardigheden en kwaliteiten in werk in te zetten en duidelijke doelen, prioriteiten en grenzen te stellen.

Talentontwikkeling en doorstroom

In de huidige schaarse arbeidsmarkt hebben veel werkgevers focus op instroom. Er is niet altijd evenveel aandacht voor de talenten van de huidige medewerkers. Het inventariseren van de vaardigheden en competenties van medewerkers vergroot de mogelijkheden van hun inzetbaarheid en doorstroom binnen de organisatie.

Omgaan met verandering in functie en bedrijf

Weerstand tegen veranderingen komt overal in onze samenleving voor. In de huidige tijd verandert veel en snel, op de arbeidsmarkt, in functies en in organisaties. Dat vraagt medewerkers om verandering en aanpassingsvermogen en dat brengt onzekerheden met zich mee. Wat je hebt is vertrouwd en bekend. Al het andere is onvoorspelbaar en onzeker. Bij VerAnderinginjou werken we aan het ontwikkelen van veerkracht en vertrouwen, het zien van nieuwe kansen en het vergroten van invloed op veranderende situaties.

Ongewenst verloop en verzuim

Het ongewenst verloop en verzuim binnen organisaties loopt op. Goede medewerkers gaan weg of vallen uit. Veelvoorkomende redenen zijn: de functie sluit niet meer aan bij de wensen, er is weinig of geen waardering voor inzet en werk, er is sprake van een gebrek aan ontwikkeling of doorgroeimogelijkheden, er is te weinig coaching of ondersteuning, er heerst een onprettige werksfeer of samenwerking, er is een te hoge werkdruk of er heerst ontevredenheid ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. VerAnderinginjou stimuleert en voert het gesprek over zaken die er toe doen. Het juiste gesprek tijdig voeren brengt beweging en helpt ongewenst verloop en verzuim te voorkomen.

Beroepshouding en motivatie

Er verandert veel binnen organisaties, in functies en in werk. Zijn uw medewerkers nog gemotiveerd en voelen zij zich nog betrokken? Nu er meer op afstand wordt gewerkt, is het de vraag of er nog verbinding is met collega’s en organisatie? Deze ontwikkelingen vragen om extra aandacht. Door welke waarden en drijfveren laat uw medewerker zich motiveren en inspireren? Wat is er nodig? Een positieve beroepshouding en motivatie beïnvloedt de relaties met klanten, collega’s, de bedrijfsresultaten én het werkplezier op een positieve manier!

Samenwerking op de werkvloer

De juiste communicatie en onderling vertrouwen zijn de basis voor een prettige samenwerking. Kennen uw medewerkers elkaars kwaliteiten en valkuilen? Hoe en wat wordt er gecommuniceerd? Is er een veilige basis om met elkaar in gesprek te gaan? VerAnderinginjou helpt teams en medewerkers elkaar beter te leren kennen en op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Dit zorgt voor werkplezier, stimuleert verantwoordelijkheid en verbetert de onderlinge samenwerking.

Ontwikkeling van competenties en vaardigheden

Het is voor medewerkers niet altijd even makkelijk om hun eigen talenten te (h)erkennen. Wanneer je in beeld brengt wie je bent en wat je goed kunt is het gemakkelijker om werk te vinden wat hierbij past. Medewerkers worden bewust van kennis, vaardigheden en competenties en leren hoe dit in te zetten in werk. Dit geeft grip, plezier en perspectief in werk.

Training

VerAnderinginjou biedt training gericht op het vergroten van inzicht, kennis en vaardigheden. Dit ondersteunt medewerkers bij het nemen van stappen in leven en werk. De trainingen gaan over: (persoonlijk) leiderschap, talentontwikkeling, regie nemen over leven en loopbaan, effectieve communicatie en assertiviteit, overtuigend presenteren en succesvol solliciteren. De trainingen vinden plaats in kleine groepen zodat er veel ruimte is voor persoonlijke leerdoelen. Er kan zowel op locatie als online getraind worden.

 Loopbaanspreekuur

Het is prettig voor medewerkers als loopbaancoaching en advies laagdrempelig wordt aangeboden. Het kan namelijk best spannend zijn om je uit te spreken over loopbaanwensen of zaken die dwars zitten. VerAnderinginjou biedt loopbaanspreekuren aan die in overleg met de werkgever op de werklocatie of in de coachpraktijk in Harderwijk plaatsvinden. Indien er behoefte is aan meer ondersteuning of een coachingstraject kan dit als vervolg worden ingezet. Het spreekt voor zich dat alle gesprekken met VerAnderinginjou vertrouwelijk zijn.

Waarom VerAnderinginjou?

VerAnderinginjou biedt kwaliteit. U vindt in Annemarie een deskundige loopbaancoach die het kwaliteitskeurmerk Register loopbaanprofessional (RL) draagt en aangesloten is bij beroepsverenigingen NOBCO en NOLOC. Annemarie heeft kennis van en ervaring met de juiste coachingsmethodieken, de arbeidsmarkt, opleidingen, beroepen en organisaties. Zij heeft een professionele beroepshouding die zich kenmerkt door ethisch handelen, zelfreflectie en professionele en persoonlijke ontwikkeling. VerAnderinginjou staat voor betrokkenheid, bereikbaarheid, oprechte interesse en een resultaatgerichte aanpak.

Oriënterend gesprek?

Met veel plezier leg ik uit wat ik voor uw organisatie en medewerkers kan betekenen. Ik maak graag met u kennis!